Szukaj produktów według słów kluczowych
Wyszukaj kod produktu
test

Roger Technology jest ekologiczną firmą zorientowaną na klienta

W Roger Technology zawsze kierujemy się dbałością o środowisko w związku z produkcją i produktami tworzonymi przez nasz zespół i używanymi przez naszych klientów. Używamy słowa środowisko, ponieważ naszym pragnieniem jest ochrona środowiska pracy, środowiska produktu oraz środowiska zewnętrznego. Tworząc produkty zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju naszym celem jest firma odpowiedzialna za ochronę środowiska.

Z tego powodu inwestujemy sporo środków w naszej firmie tak, aby cała produkcja odbywała się w doskonałej równowadze ze środowiskiem, była bezpieczna dla naszego personelu produkcyjnego. W szczególności zwracamy uwagę na poprawę korzyści związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem naszych pracowników.

Stworzenie trwałego produktu oznacza dla nas, iż nasz life motive
jest całkowicie zintegrowany z kulturą naszej firmy.
         

 

   


Zasadniczo nasze działania polegają na:

 

  • Wymyślaniu, tworzeniu i opracowywaniu produktu, który powstaje w procesie uwzględniającym wszystkie straty pod względem energii, zasobów i surowców produkcyjnych. 

  • Opracowywaniu procesu produkcji i logistyki, które są całkowicie wewnętrzne i zintegrowane w celu zredukowania wewnętrznych i zewnętrznych kosztów procesu oraz kosztów zarządzania.

  • Tworzeniu i opracowywaniu innowacyjnych technologii wykorzystujących takie źródła jak słońce i wiatr do poruszania w warunkach bezpieczeństwa napędami, które zostały przez nas zbudowane, bez konieczności redukcji osiągniętej wydajności lub bezpieczeństwa.

  • Prawidłowym zarządzaniu utylizacją i ponownym wykorzystaniem odpadów produkcyjnych.

  • Tworzeniu trwałego produktu, który dzięki niskiemu zużyciu energii i łatwej instalacji przynosi realne korzyści dla pracowników zajmujących się montażem i końcowego użytkownika.

  • Opracowywaniu rozwiązań i produktów o niewielkim wpływie na środowisko.

  • Dbamy, aby cały nasz personel związany z produkcją posiadał niezbędne kompetencje do wykonywania pracy w sposób odpowiedzialny i zgodny z polityką w zakresie ochrony środowiska.

  • W transparenty sposób informujemy klientów oraz wszystkich pracowników o działaniach na rzecz środowiska tak, aby stało się to naszą normalną praktyką prowadzenia firmy. 

  • Tworzymy środowisko pracy oraz taką atmosferę, która skupia się na maksymalnym wykorzystaniu wiedzy i umiejętności naszych zasobów ludzkich, zapewniając równe traktowanie, wzrost i rozwój.