Product zoeken met sleutelwoord
Zoeken met productcode
test

 

Roger Technology is een green customer centric company

In Roger Technology denken we altijd 'groen' als het gaat over onze productie en de producten die door onze medewerkers worden ontwikkeld, en door onze klanten worden gebruikt. We gebruiken het woord milieu omdat we de werk-, de product- en de buitenomgeving willen beschermen om een milieuvriendelijke samenleving te zijn door duurzame producten te creëren.

Daarom investeren we zwaar in ons bedrijf, zodat alle productieprocessen in evenwicht zijn met de milieueffecten en de veiligheid van onze productiemedewerkers, door de gezondheid en de veiligheid van onze werknemers te verbeteren.

Het creëren van een duurzaam product betekent voor ons een life motive
hebben dat geheel is geïntegreerd in onze bedrijfscultuur.
         

 

 

Dit is hoofdzakelijk wat we doen:

 

  • Een product bedenken, creëren en ontwikkelen met een productieproces dat rekening houdt met verspilling van energie, hulpbronnen en productiematerialen.
  • Een volledig intern en geïntegreerd productie- en logistiekproces ontwikkelen om de relatieve interne en externe proces- en beheerkosten te verminderen.
  • Innovatieve technologieën creëren en ontwikkelen die de zon en de wind kunnen gebruiken om de door ons gecreëerde automatisering veilig te doen bewegen zonder dat de prestaties of veiligheden moeten beperkt worden.
  • Het correcte beheer van de afvalinzameling en het hergebruik van het productieafval.
  • Een duurzaam product creëren dat dankzij een beperkt brandstofverbruik en minder complexe installaties een echt voordeel creëert voor de professional en voor de eindklant.
  • Het ontwikkelen van oplossingen en producten met een laag risico voor de impact op het milieu.
  • Er voor zorgen dat al onze interne medewerkers, die instaan voor de productie, over de noodzakelijke deskundigheden beschikken om hun werkzaamheden verantwoordelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met het milieubeleid.
  • Het handhaven van een duidelijke voorlichting voor de klanten en alle werknemers over de milieu-initiatieven, zodat het een normale regel wordt van onze manier van zaken doen.
  • Het creëren van een werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op het maximaliseren van de vaardigheden en de professionaliteit van onze menselijke hulpbronnen, terwijl dezelfde mogelijkheden voor behandeling, groei en ontwikkeling worden gegarandeerd.